CCK-Trutnov

A+ A A-

Akce ČČK

  Dne 25.6.2023 jsme byli pozváni, abychom se s ukázkami první pomoci zúčastnili "Dětského dne", pořádaného Obecním úřadem ve Starých Bukách. Zde jsme zábavnou formou děti seznámili ze základy první pomoci a s každodeními riziky, které na ně mohou číhat. Akci jsme pro zájem rodičů zakončili besedou a odpovídáním na dotazy ohledně řešení rizikových situací a ukázkami ošetření jednotlivých poranění.   

FOTOGALERIE

https://ccktrutnov.rajce.idnes.cz/Detsky_den_25.6.2023_Stare_Buky/ Dne 30.9.2021 se uskutečnila akce "DEN BEZPEČNOSTI" v MŠ Drtinova D. Králové nad Labem. Účelem této akce bylo seznámit děti z mateřských školek se složkami a činností IZS, a to prostřednictvím ukázek techniky a vybavení, včetně řešení praktických úkolů. Děti si dále mohly procvičit základy poskytování první pomoci a vyzkoušet si dopravní výchovu. Na závěr v odpoledních hodinách proběhla ukázka práce psovodů Polici ČR. Akce se zúčastnili i členové krizového štábu města Dvůr Králové nad Labem.

     Pro děti bylo připraveno 5 stanovišť: 

1) JSDH Žireč - vybevení jednotky, ukázka techniky

2) MP DKNL - činnost MP včetně vybavení

3) ÚO HZS Trutnov - program Hasík

4) OS ČČK Trutnov - ukázky PP   

5) DDM Jednička - Besip (dopravní výchova).

Celé akce se zúčastnilo cca 200 dětí z MŠ.


FOTOGALERIE

 https://ccktrutnov.rajce.idnes.cz/Den_bezpecnosti_30.9.2021/

 

 

 

     Dne 22.9.2021 se uskutečnila, po roční covidové odmlce, v areálu SVČ na Nivách v Trutnově akce "DEN PRO RODINU". Smyslem akce je oslava Mezinárodního dne rodiny. Cílem bylo občanům města představit sociální služby a další organizace pomáhající občanům nejen města Trutnova. Letošní akce byla doplněna o živé vstupy, ve kterých byl dán prostor zúčastněným organizacím, aby se občanům představily a seznámily je se svojí činností. 

 

FOTOGALERIE

https://ccktrutnov.rajce.idnes.cz/Trutnovsky_den_pro_rodinu_22.9.2021/
Dne 6.9.2020 jsme se zúčastnili akce "Den bezpečnosti s IZS", která se konala ve Středisku volného času v Trutnově, od 10:00 do 15:00 hodin. Akce byla určena pro širokou veřejnost a především rodiny s dětmi. Bohaty program obsahoval:

- viditelnost chodců a reflexní prvky,

- bezpečně na kole - povinná výbava a správný výběr a užívání cyklistických přileb,

- první pomoc a zdravověda (stanoviště OS ČČK Trutnov),

- bezpečnost pasažéra ve vozidle - bezpečné poutání a dětské autosedačky,

- ukázky techniky a složek IZS a Městské policie,

- biketrialová show Martina Šimůnka,

- aktivity v rámci SVČ - hřiště, atrakce.

 

FOTOGALERIE

https://ccktrutnov.rajce.idnes.cz/Den_bezpecnosti_s_IZS_6.9.2020/

 

 

 

Dne 17.9.2019 jsme se zúčastnili akce "Staň se prvodárcem a daruj krev v Trutnově". Tuto akci pořádá 450 ml Naděje po celé ČR. Letos přišlo a darovalo krev  na Transfúzním oddělení Oblastní nemocnice Trutnov rekordních 82 prvodárců. Velké poděkování patří všem prvodárcům a i zaměstnancům transfúzního oddělení, kteří takto velký nápor zvládli s přehledem a vřelým úsměvem.

FOTOGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.net/Prvodarci_17.9.2019

 

 

Ve dnech 18. a 19.6 2019 jsme se zúčastnili akce "DNY PREVENCE", která se uskutečnila na Základní škola Bratří Čapků, Komenského 151, 542 32 Úpice. Žáci strávili jeden den ve škole a druhý den v areálu na Dlouhých Záhonech.

Program sestavila a zajistila školní psycholožka Lenka Mikesková. Zapojena do něho byla řada organizací. Informace byly dětem předávány v podobě praktických zkušeností a modelových situací. 

 

FOTOGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.net/Dny_prevence_18.-19.6.2019

https://youtu.be/RUyu6yPVfFY

https://photos.app.goo.gl/ynoHL4WzEkszB4nP7

 

 

 

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 proběhl již 17. ročník krajského kola soutěže „Mladý zdravotník ČČK“ pro žáky speciálních škol", kterého se zúčastnily hlídky z mnoha měst Královéhradeckého kraje.

Soutěžily tříčlenné smíšené hlídky a jejich úkolem bylo splnit na co nejvíce bodů úkoly na dvanácti stanovištích. Jednotlivé úkoly nebyly vůbec jednoduché, protože na soutěžící byly připraveny úkoly nejen z oblasti poskytování PP a historie ČČK, ale i další teoretické a praktické úkoly – poznávání léčivých bylin, obsah brašny první pomoci, zkouška z pravidel silničního provozu a sportovní disciplína (hod na cíl).

FOTOGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.net/KK_SMZ_SS_Upice_dne_6.6.2019

 

 

Dne 30.5.2019 jsme se podíleli na přípravě a zúčastnili  akcí "Mimořádná událost na ZŠ 5. května" a "Den zdraví" ve Dvoře Králové nad Labem. Jednalo se preventivně-výchovnou činnost pro žáky základních škol a veřejnost.

FOTOGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.net/IZS_a_Den_zdravi_D._Kralove_dne_30.5.2019

  

 

OS ČČK Trutnov se podílel na akci Den dětí, dne 2.6.2019 v kempu Dolce Trutnov-Oblanov. Pod názvem "Cesta kolem Světa". Těšit jste se mohli na cestovatelskou stezku s úkoly a odměnou na konci, dětskou diskotéku s bublinami a nafukovacími balónky. Rodinné pasy malovaly na obličej. V dílničce z Domu pod Jasnem jste si mohli něco pěkného vyrobit. Mohli jste shlédnout taneční vystoupení bojového umění Caporeira, zahrát si na africké bubny, zkusit si balancování s kamenem, zaskákat si na trampolíně a mnoho dalšího. Na nás připadlo stanoviště na téma Japonsko - jako hry pro děti i dospělé bylo připraveno přebírání tic-tac bonbonů a skládání puzzle s japonskou tématikou.
2019 den deti

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

OS ČČK Trutnov se zúčastnil dne 30.5.2019 Dne zdraví a sociálních služeb, který se konal na náměstí T.G. Masaryka. Jednalo se o společnou prezentaci zdravotních a sociální služeb. Všechny oslovené instituce zde prezentovali svou činnosti, náš OS ČČK předváděl ukázky PP včetně možnosti vyzkoušení resuscitace. Prezentována byla i činnost Alice - domácí zdravotní péče.

 

 

 

 

 

 

2019 den zdravi
 

 

OS ČČK Trutnov připravil dne 21.5.2019 pro děti z MŠ Lánov dopolední preventivní akci v rámci projektu "DEN S PRVNÍ POMOCÍ". Děti si formou vyprávění a her  osvojovaly návyky jak předcházet jednotlivým úrazům. Podle obrázků popisovaly nebezpečné situace a úrazy, které by se jim mohly stát. Dále si vyzkoušely ošetření drobných poranění a nacvičovaly obvazové techniky na plyšových zvířátkách. Velký dík patří všem dobrovolníků, kteří se této akce zúčastnili, členkám MS Vrchlabí a členům Systema Trutnov z.s.

FOTOGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.net/MS_Lany_21.5.2019

 

Dne 19.5.2019 jsme byli přizvání k účasti na akci DEN BEZPEČNOSTI s Trutínkem v kempu Dolce. Pro děti byla připravena zábavně naučná stezka s úkoly na téma: Bezpečnost silničního provozu i mimo něj. Akce se zúčastnili zástupci Městské policie Trutnov, Hasičského záchranného sboru, Českého červeného kříže a BESIPu. Na místě si návštěvnici mohli i zapůjčit koloběžky od firmy Kola-Rtyně a ukázat své dovednosti. Při úspěšném absolvování úkolů byla připravena po každého malá odměna. Na našem stanovišti si mohli účastníci vyzkoušet své znalosti a dovednosti - přiřazování tel. čísel IZS, obvazování plyšového medvídka, resuscitace na loutce, skládání puzzle (anatomie člověka). 

2019trutinek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrteční večer (22.11.2018) před Starou radnicí na Krakonošově náměstí patřil druhému ročníku akce "NOC VENKU", která má poukázat na problémy bezdomovectví. Noc venku je celorepublikový benefiční projekt určený na podporu osob bez domova. Letošní Noc venku v Trutnově proběhla v komorní atmosféře. Této akce se zúčastnilo cca 100 osob, venku pod podloubím přespal 7 spáčů. Jsme rádi, že jsme se této akce mohli osobně zúčastnit i pomoc formou materiálního daru. Také moc děkujeme za předání obrazu, který malovaly děti z Mostu k  životu - azylového domu pro ženy a matky s dětmi. Dárek nám udělal velikou radost a dostal své čestné místo v kanceláři ředitelky Ú OS ČČK Trutnov. Více fotografií a informací naleznete na FB stránkách NOC VENKU v Trutnově.

FOTOGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.net/noc_venku_22.11.2018

 noc venku

I v letošním roce jsme se opět zapojili do Týdne vzdělávání dospělých 2018 v Královéhradeckém kraji, který otvírá dveře široké veřejnosti. Letos se TVD uskutečnil od 12.11. do 16.11.2018 v prostorách Úřadu práce v Trutnově. TVD je akci neziskovou s účastí veřejnosti zdarma na všech aktivitách, které si organizace pro veřejnost samy připraví. Jako formy prezentace bylo možné realizovat vícehodinové workshopy, kreativní dílny, přednášky a semináře. Náš OS ČČK Trutnov se letos rozhodl TVD opět  pojmout formou dvouhodinové přednášky a ukázek na téma poskytování první pomoci. Letošního TVD se zúčastnilo celkem 67 společností, z čehož na Úřadu práce proběhlo 32 ukázkových hodin, přednášek a workshopů, 34 společností poskytlo ukázkové hodiny a dny otevřených dveří ve vlastních prostorách a 32 společností poskytlo své propagační materiály. Za celý týden se akce zúčastnilo celkem 548 účastníků. Zájem veřejnosti byl vysoký a zpětné reakce na celou akci byly v převážné většině pozitivní.

 

Náš Oblastní spolek ČČK Trutnov každoročně pořádá ke Světovému dni první pomoci před společenským centrem UFFO v Trutnově prezentaci své činnosti. Letošní datum konání připadlo na sobotu 8.9.2018 a na téma: BEZPEČNĚ NA SILNICI. Pro účastníky (hlavně děti) byla připravena řada stanovišť s plněním dovednostních a znalostních disciplín, za jejichž absolvování na ně čekala odměna formou malých dárečků a sladkostí. Jsme rádi, že se do plnění disciplín pustili s vervou i rodiče. Byla to velmi vydařená akce i počasí nám přálo. Doufáme, že se uvidíme s Vámi na této akci nebo na jiných obdobných akcích pořádaných naším OS ČČK Trutnov, i příští rok.

FOTOGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.net/Svetovy_den_PP_8.9.2018

 

Dne 4.9.2018 jsme byli přizvání k účasti na akci Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice. Jednalo se 1. ročník akce s názvem "Slavnostní zahájení školního roku". Hlavní program této akce byl doplněn o jednotlivá stanoviště, která mohli účastníci této akce navštívit. Těchto stanovišť bylo celkem 9.

1- Občerstvení

2 - Lanový park

3 - Policie ČR

4 - Hasičský záchranný sbor

5 - Český červený kříž

6 - Laserová střelnice

7 - Ukázky bojových umění

8 - Horolezecká stěna

9 - Zásahová jednotka PČR.

Hned v úvodu akce proběhla ukázka hasičského útoku, poté následovaly ukázky výcviku psů a sebeobrany, dále navazovaly ukázky zásahové jednotky Policie ČR a celá akce byla ukončena seskokem parašutistů.

 

Dne 24.5.2018 jsme se zúčastnili akce pořádané pro žáky ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem, jejímž účelem bylo procvičení činnosti žáků ZŠ při mimořádné události. Formou ukázek a řešením praktických úkolů se žáci seznámili s technikou, technickými prostředky, vybavením jednotlivých složek IZS a způsobem jejich práce. Žáci si také ověřili a prohloubili své znalosti v oblasti ochrany obyvatelstva a poskytování první pomoci. Na začátku celé akce proběhla cvičná evakuace žáků z důvodu úniku chemické látky v laboratoři základní školy. Součástí akce byla i stavba kontejneru nouzového přežití.

FOTOGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.net/IZS_D._Kralove_24.5.2018

https://www.mudk.cz/cs/radnice/zpravy-z-odboru/krizove-rizeni/zaci-z-podharti-si-vyzkouseli-evakuaci-skoly-konalo-se-cviceni-krizoveho-stabu-mesta.html

 

Dne 18.5.2018 se uskutečnil na Krakonošově náměstí v Trutnově 2. ročník akce "DEN PRO RODINU". Smyslem akce je oslava Mezinárodního dne rodiny, který od roku 1994 připadá na 15.5. a je velmi významným dnem pro společnost. Cílem bylo občanům města představit neziskové organizace pomáhající občanům města Trutnova. Letošní akce byla doplněna o živé vstupy, ve kterých byl dán prostor zúčastněným organizacím, aby se občanům představily a seznámily je se svojí činností, připravovanými akcemi atd. Celý den byl doprovázen pěveckými a tanečními vystoupeními a zakončen koncertem Asinus musicus. Tato akce se konala pod záštitou města Trutnova. 

FOTOGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.net/DEN_PRO_RODINU_18.5.2018

 

 

Dne 23.11.2017 od 18:00 hodin, po třech letech opět v Trutnově, proběhla v Koncertní síni B. Martinů akce, která má poukázat na problémy bezdomovectví. Noc venku je celorepublikový benefiční projekt určený na podporu osob bez domova. Do tohoto projektu se v letošním roce zapojilo celkem 25 měst z celé ČR. Noci venku v Trutnově se zúčastnilo cca 70 osob, venku přespal 1 člověk.

Noc venku probíhá v Anglii již několik let. První "spáčské skupinky" nalezneme již v 70. letech minulého století. Začaly s tím skupinky studentů, kterým osud lidí bez domova nebyl lhostejný. Následovaly akce dalších skupin – a to v Londýně, v Cambridge, v Oxfordu a v mnoha dalších městech. Cílem akce je seznámit se s problematikou bezdomovectví, poznat, jaké to je spát venku a zároveň získat prostředky, které budou použity na podporu lidí bez domova.

Hlavní cíle projektu:

  1. vyvolat diskusi s veřejností o problematice bezdomovectví, bořit mýty a předsudky s tématem spojené - stále zvyšující se číslo osob ohrožených bezdomovectvím z řad seniorů, zdravotně postižených osob, matek samoživitelek, je naprosto alarmující!

  2. vybrat trvanlivé potraviny jako vstupné na akci - tyto potraviny jsou poté přerozdělovány lidem v nouzi,

  3. okusit na vlastní kůži, jaké to je, spát venku na ulici, ráno vstát a muset jít do práce, nebo do školy.

Program akce:noc2017

 

 


 

FOTOGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.net/Noc_venku_-_23.11.2017_Trutnov

 

I v letošním roce jsme se opět zapojili do Týdne vzdělávání dospělých 2017 v Královéhradeckém kraji, který otvírá dveře široké veřejnosti. Letos se TVD uskutečnil od 6.10 do 10.11.2017 v prostorách úřadu práce v Trutnově. TVD je akci neziskovou s účastí veřejnosti zdarma na všech aktivitách, které si organizace pro veřejnost samy připraví. Jako formy prezentace bylo možné realizovat vícehodinové workshopy, kreativní dílny, přednášky a semináře. Náš OS ČČK Trutnov se letos rozhodl TVD pojmout formou dvouhodinové přednášky a ukázek na téma poskytování první pomoci. Letošního TVD se zúčastnilo celkem 45 společností, proběhlo celkem 68 akcí a na akcích bylo přítomno 810 účastníků.

 

Druhá zářijová sobota je od roku 2000 Světovým dnem první pomoci. Má všechny upozornit na to, že dovednost poskytnout první pomoc může rozhodnout o životě a smrti člověka. Letošní Světový den připadl na sobotu 9.9.2017 a zaměřoval se na domácí úrazy. I když domov pokládáme za nejbezpečnější místo, dochází v něm k 80% všech úrazů. Náš OS ČČK Trutnov připravil před Společenským centrem Trutnovska pro kulturu a volný čas UFFO v Trutnově různé aktivity, kde si zájemci mohli vyzkoušet poskytování PP, včetně vyzkoušení resuscitace dospělého člověka či miminka. Připraveny byly různé znalostní kvízy pro děti i dospělé. Pro všechny byly také nachystány drobné odměny.

FOTOGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.net/Svetovy_den_PP_9.9.2017

 

Dne 9.6.2017 se uskutečnil první ročník " ZAMĚSTNANECKÝCH HER" uspořádaný pro kmenové zaměstnance OS ČČK Trutnov. První ročník o putovní pohár se nesl v duchu bowlingového turnaje. Na dvou pronajatých drahách v Olympu Trutnov probíhal "nelítostný souboj" mezi zaměstnanci, pro které si paní ředitelka přichystala překvapení v podobě diplomů a "hodnotných cen" - pro první tři medaile z "drahých kovů" a pro vítěze i putovní pohár. Ostatní zúčastnění, ač nebyli na výherních místech, nemuseli smutnit i pro ně byly přichystány medaile, ale ne z kovu, nýbrž z čokolády. Vzhledem k podaným kvalitním výkonům (někteří byli z velkého fyzického výkonu móóóc vyčerpaní) byl celý turnaj zakončen vydatnou večeří a krátkým posezením.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

FOTOGALERIE

 http://ccktrutnov.rajce.net/bowlingovy_turnaj_zamestnancu_-_9.6.2017

 

Dne 4.6.2017 proběhla akce DEN DĚTÍ NA DOLCÍCH, letos na téma "Z pohádky do pohádky". Děti si mohly projít pohádkovou stezku, na které je čekala řada zajímavých úkolů a na jejím konci i malé překvapení. Na této akci proběhla i divadelní představení, vystoupení mažoretek SARRA, soutěž o nejúžasnější masku, k vidění byli i dravci, ukázka MP Trutnov, projížďky na koních, fotokoutek, skákací hrad a mnoho dalšího.

FOTOGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.net/Detsky_den_4.6.2017

 

Dne 19.5.2017 se uskutečnil na Krakonošově náměstí v Trutnově 1. ročník akce "DEN PRO RODINU". Smyslem akce je oslava Mezinárodního dne rodiny, který od roku 1994 připadá na 15.5. a je velmi významným dnem pro společnost. Cílem bylo občanům města představit organizace, které svou činností pomáhají rodinám, dětem, mládeži, sportovcům, ale i jednotlivcům a seniorům. Pro děti byly připraveny rukodělné dílničky, hry, balónky, výroba náramků "štěstí" a plno dalších aktivit. Pro všechny byla připraveny ochutnávka domácích perníčků a koláčů.

FOTOGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.net/19.5.2017_Trutnovsky_den_pro_rodinu

 

Letošní Dny s IZS jsme zahájili na ZŠ Úpice - Lány, a to ve dvou termínech 11.5.2017, kdy byla stanoviště připravena pro mladší žáky a 16.5.2017, kdy svoje znalosti a dovednosti předvedli starší žáci. Na ně byla připravena modelová situace, a to evakuace školy při vyhlášeném požárního poplachu. Evakuace byla ztížená o to, že v prostorách školy byly umístěny raněné osoby, které musely být také s ohledem na jejich poranění správně evakuovány a následně ošetřeny. I na dalších stanovištích na žáky čekala řada úkolů a nástrah, se kterými se museli vypořádat. Někdy se to povedlo lépe a někdy ne. Kromě OS ČČK Trutnov a členů Systema Trutnov se na akci zúčastnili studenti BPA M. Svatoňovice s ukázkami bojových umění, Báňská ZS, Městská policie a Policie ČR.

FOTOGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.net/IZS_11.5.2017,_Upice

 

V týdnu od 7.11. do 11.11.2016 proběhl v prostorách bývalého okresního úřadu "Týden vzdělávání dospělých", jde o projekt, který je realizován pod záštitou Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje a Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, která je nositelem ochranné známky Týdny vzdělávání dospělých. V rámci tohoto projektu jste mohli

  • získat nové a zajímavé informace z oblasti vzdělávání dospělých                                                                  
  • poznat zaměstnavatele, kteří představí své firmy formou dnů otevřených dveří                                                                
  • navštívit semináře, workshopy, přednášky a ukázkové hodiny                                                                 
  • vyzkoušet si nově nabyté dovednosti                                                            
  • setkat se se zajímavými lidmi.

 

Náš OS ČČK Trutnov se každoročně k tomuto projektu připojuje. Ve středu 9.11. byla pro zájemce v našich prostorách připravena prezentace naší činnosti včetně přednášky a ukázek poskytování první pomoci. Dle informací od pořadatelů z Úřadu práce v Trutnově si tuto akci nenechalo ujít necelých 600 účastníků.

FOTOGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.net/Tyden_vdelavani_dospelych_2016 

 

Poslední letošní Den prevence s IZS proběhl v úterý 20.9.2016 na hřišti ZŠ a MŠ Černý Důl. Do akce se kromě našeho OS ČČK Trutnov zapojili místní dobrovolní hasiči, Policie ČR s psovody, Městská policie Trutnov a RIAPS Trutnov. Děti si vyzkoušely evakuaci s "hořící" školy a byly svědky záchrany paní učitelky, která byla vynesena hasiči na nosítkách a následně zdravotníkem OS ČČK Trutnov ošetřena. Poté dětem svoji práci s čtyřnohými kamarády přiblížili psovodi Policie ČR. Po jejich ukázce děti procházely jednotlivými stanovišti složek IZS.

FOTOGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.net/IZS_Cerny_Dul_20.9.2016

 

I v letošním roce jsme se zúčastnili v pátek 16.9.2016 akce s názvem "Bezpečně na silnici". Tato akce je určena pro žáky 1. tříd ZŠ v Trutnově. Cílem akce je dětem ukázat, jak se mají správně chovat jako účastnící silničního provozu. Ať už v roli chodců, cyklistů či osazenstva automobilu. Letošní akce se zúčastnilo 343 prvňáčků.

FOTOGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.net/Bezpecne_na_silnici_16.9.2016

 

Opět i letos jsme se s Vámi sešli k Světovému dni první pomoci před Společenským centrem Trutnovska pro kulturu a volný čas UFFO v Trutnově, a to v sobotu 10.9.2016, abychom Vás seznámili s činností a chystanými akcemi našeho OS ČČK Trutnov. Mohli jste si u našich zdravotních sestřiček (NZZ Alice-domácí péče) nechat změřit tlak a glykémii, vyzkoušet si správnou resuscitaci a obvazové techniky. Všichni, kteří se na nás přišli podívat, odcházeli s drobnými dárečky. Děkujeme za Váš zájem a budeme se těšit na setkání s Vámi i napřesrok. 

FOTOGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.net/Svetovy_den_PP_10.9.2016 

 

Po prezentaci se složkami IZS v ZŠ V Domcích v Trutnově, která se velice líbila, jsme byli vedením školy osloveni, jestli bychom nemohli pro žáky 4. a 5. tříd připravit dopoledne se zdravotní tématikou. Od slov jsme přešli rychle k činům a pro žáky jsme na čtvrtek 8.9.2016 připravili Den prevence první pomoci. Pro děti bylo připraveno celkem 6 stanovišť se zdravotní tématikou. Na těchto stanovištích se dozvěděly řadu nových informací. Jak se zachovat a jak ošetřit jednotlivá poranění, jak správně a účinně provádět resuscitaci, jak a kdy volat na jednotlivá čísla složek IZS.

FOTOGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.net/Den_prevence_PP_v_ZS_V_Domcich_8.9.2016

 

OS ČČK Trutnov spolu se Šedým bytem (Barevné domky Hajnice) uspořádal a finančně podpořil výlet do Pardubic na Kunětickou horu. Tento výlet se uskutečnil ve čtvrtek 23.6.2016. Kromě Kunětické hory a s tím spojené prohlídky hradu, navštívili klienti spolu se svým doprovodem také Perníkovou chaloupku, kde si vyslechli pohádkové vyprávění formou zábavné show. Počasí se vydařilo a výlet se všem moc líbil.

FOTOGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.net/23.6.2016_Kuneticka_hora

 

OS ČČK Trutnov připravil dne 21.6.2016 pro děti z MŠ Novodvorská Trutnov dopolední preventivní akci v rámci projektu "Prevenceúrazů". Děti si formou vyprávění a her se studentkami VOŠZ a SZŠ Trutnov osvojovaly návyky jak předcházet jednotlivým úrazům. Podle obrázků popisovaly nebezpečné situace a úrazy, které by se jim mohly stát. Dále si vyzkoušely ošetření drobných poranění a nacvičovaly obvazové techniky na plyšových zvířátkách.

OS ČČK Trutnov dne 11.6. 2016 uspořádal pro své členy a bezpříspěvkové dárce krve exkurzi do Ratibořic a okolí aneb          "Za Babičkou Boženy Němcové". Společně jsme navštívili Muzeum Boženy Němcové a Muzeum textilu, areál Barunčiny školy a Ratibořický zámek a Rudrův mlýn. Postavy důvěrně známé z knihy Babička spisovatelky Boženy Němcové nás přivítaly v místech, ve kterých se děj románu odehrává. Při návštěvě v zámku jsme narazili na namyšleného komorníka Leopolda, pozdravili jsme se se vznešenou paní kněžnu a její milou schovanku, komtesu Hortenzii. Ve mlýně nás již netrpělivě vyhlížel veselý mlynář s panímámou mlynářkou a houfem ratibořických dětí s jejich hrami, zpěvy a říkadly. Na Starém bělidle nás potěšilo setkání s laskavou babičkou a vnoučaty.

FOTOGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.net/exkurze_Ratiborice_11.6.2016 

 

Dne 21.5.2016 se OS ČČK Trutnov zúčastnil "Dne s královéhradeckou policií". Tato akce se konala na nádvoří Hospitalu Kuks u příležitosti 25. výročí vzniku PČR. Ke shlédnutí byly ukázky techniky, výzbroje a výstroje pořádkové policie, dopravní a cizinecké policie, ukázky výcviku služebních psů, průlet policejního vrtulníku a vodní dělo. Účastníci se mohli seznámit s prací kriminalistických techniků, Národní protidrogové centrály a pyrotechniků. V průběhu dne byl připraven bohatý doprovodný program - simulátor nárazu, trenažér auta a motorky, ukázky první pomoci, pro děti malování na obličej a skákací hrad. Celým dnem provázel moderátor Ondřej Vaňura. Tento velmi slunečný den byl zakončen slavnostním předáváním medailí policistům a koncertem Hudby Hradní stráže a Policie ČR.

FOTOGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.net/21.5.2016_25._vyroci_PCR_Kuks

 

OS ČČK Trutnov se zapojil do akce Den prevence s IZS, do které se zapojily tři školy, a to ZŠ V Domcích (19. a 26.5.2016), ZŠ Mládežnická Trutnov (28.4. a 12.5.2016) a ZŠ Úpice - Lány ( 17. a 24.5.2016). Jednalo se o celodenní akce, jejichž cílovou skupinou byli žáci I. stupně ZŠ - program "Šmoulata v akci" a žáci II. stupně ZŠ - program "Příprava pro úspěšné zvládnutí života" aneb jak nebýt mimoň v životě. Kromě zdravotníků našeho OS ČČK Trutnov se na akci podíleli HZS-dobrovolní hasiči Trutnov Horní Staré Město, Policie ČR, Městská policie Trutnov, RIAPS Trutnov a PPP KHK Trutnov. Pro žáky byly připraveny jednotlivým složkami stanoviště, kde si mohli vyzkoušet řadu zajímavých dovedností, získat řadu důležitých informací a museli plnit řadu záludných úkolů.

FOTOGALERIE

 http://ccktrutnov.rajce.net/Dny_IZS_na_ZS_4.m._a_5.m._2016

 

 

OS ČČK Trutnov dne 19.9.2015 uspořádal pro členy ČČK a bezpříspěvkové dárce krve "EXKURZI NA BROUMOVSKO". Při exkurzi účastníci nejprve navštívili jedinečné muzeum, které mapuje historii a současnost nejznámější české hračky - stavebnice Merkur. V Muzeu byla k vidění nejstarší stavebnice z roku 1920 či největší postavená stavba z této stavebnice "Ocelové město" stavitele Jiřího Mládka, inspirovaná stejnojmenným románem Julia Verna. Další zastávkou bylo Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují, které je druhým nejstarším muzeem papírových modelů na světě. Jednotlivé expozice přibližují vývoj papírového modelářství od nejstarší známe papírové vystřihovánky z 16. století, přes modely z ABC až po současnost. Poslední a zároveň neodmyslitelným zastavením byl Broumovský klášter, kde v doprovodu kostýmované postavy - benediktinského mnicha, se účastnící této velice zajímavé exkurze seznámili s tajemstvím klášterního života.

FOTOGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.net/exkurze_Broumovsko19.9.2015

 

Dne 18.9.2015 se na hřišti ZŠ Komenského v Trutnově uskutečnila akce s názvem "Bezpečně na silnici", která byla určena žákům 1. tříd základních škol. Celý program byl koncipován jako dopravně-bezpečnostní "víceboj". Jednotlivá stanoviště byla orientována na děti jako účastníky silničního provozu v roli chodce či cyklisty. Celkem bylo připraveno 6 stanovišť, která byla nazvána: 1) viditelnost, reflexní materiály, 2) chodec, 3) cyklista, 4) první pomoc a zdravověda, 5) bezpečné poutání ve vozidle, 6) složky IZS. Součástí akce byla bike trial show trojnásobného mistra světa Martina Šimůnka, který celou akci také moderoval.

FOTOGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.net/Den_bezpecnosti_na_silnici_18.9.2015
 

Dne 15.9.2015 se uskutečnil "DEN PREVENCE " v Trutnově, a to v tradičních prostorách na ploše za OO Policie ČR Trutnov (za SIKEM). Toto dopoledne bylo určeno pro pětičlenná družstva žáků z 6. a 9. tříd ZŠ. Tato družstva absolvovala 10 připravených stanovišť, z nichž jedno se též týkalo poskytování PP. Také byly připraveny ukázky zásahu IZS při dopravní nehodě se zraněním, ukázka zásahu policistů se psy. Účastníci měli možnost si prohlédnout techniku hasičů a ZZS.

FOTOGALERIE 

 http://ccktrutnov.rajce.net/Den_prevence_15.9.2015

 

Druhá zářijová sobota je od roku 2000 připomínána jako Světový den první pomoci, v roce 2015 připadla na 12.9. Letošní motto Světového dne první pomoci vyhlášené Mezinárodní federací ČK a ČP zní: Nauč se první pomoc, buď hrdina. Opět jako i v předchozích letech OS ČČK Trutnov v tento den prezentoval svoji činnost před společenským centrem Trutnov pro kulturu a volný čas UFFO.

FOTOGALERIE

 http://ccktrutnov.rajce.net/Svetovy_den_PP_12.9.2015
 

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov uspořádal v rámci oslav 60. výročí profesionálních hasičů v Trutnově dne 20.5.2015  na Krakonošově náměstí "DEN IZS". K účasti na této akci byl také přizván náš OS ČČK Trutnov. K vidění byli ukázky vybavení HZS, historická technika JPO, vyprošťování osob z havarovaného automobilu, pro děti byla připraveny řada drobných soutěží. Této akce se zúčastnili také zástupci ZZS, Policie ČR, Městské policie, Besipu, VOŠZ a SZŠ Trutnov. 

FOTOGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.net/Den_IZS_20.5.2015

 

 V současné době na našem OS ČČK Trutnov vrcholí přípravy k podpisu Dohody o spolupráci mezi OS ČČK Trutnov, polským ČK Boleslawiec a německým ČK Bautzen. Tato dohoda se bude řídit 7 principy ČK. Tato jednání pokračovala 7.-8.5.2015 v polském Boleslawieci (známým městem keramiky), kam byli pozváni zástupci českého a německého ČK. Toto datum bylo vybráno symbolicky, protože 8.5. 2015 slaví polský ČK v Boleslawieci 70. výročí od svého založení. Slavnostní shromáždění proběhlo v kině Fórum, kde byli oceněni dlouholetí pracovníci PCK (Polský červený kříž), spolupracovníci, sponzoři a dlouholetí dárci krve. Druhý den proběhlo slavnostní odhalení obelisku a pamětní tabule k tomuto výročí.

FOTOGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.net/Boleslaviec

 

   Po roční odmlce byl náš OS ČČK Trutnov znovu osloven k účasti na akci "Týden vzdělávání dospělých 2014" v Královéhradeckém kraji, která se uskutečnila ve dnech 10.-14. listopadu 2014. Zájemci se mohli ve středu dne 12.11.2014 v naší učebně první pomoci seznámit s činností našeho OS ČČK Trutnov a zároveň shlédnout ukázky poskytování PP a resuscitace s možností vyzkoušení.  

FOTOGALERIE   

http://ccktrutnov.rajce.net/Tyden_vzdelavani_dospelych_KHK

 

 

     Dne 25.9.2014 se uskutečnil na ZŠ Úpice-Lány "Den zdraví". Náš OS ČČK Trutnov byl požádán o realizaci přednášky pro žáky 6. ročníků na téma základy poskytování první pomoci. Žáci si mohli i prakticky vyzkoušet obvazové techniky včetně resuscitace.

FOTOGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.net/Den_zdravi,_ZS_Upice-Lany_-_25.9.2014

 

     Jako tomu již bylo v minulých letech, OS ČČK Trutnov uspořádal dne 13.9.2014 ke Světovému dni první pomoci před společenským centrem Trutnova pro kulturu a volný čas "UFFO", prezentaci své činnosti s fundovaným výkladem zdravotníků ČČK o poskytování PP a s možností nácviku resuscitace na resuscitačních loutkách. Pro děti byl k nácviku obvazových technik připraven chlupatý medvídek. Všem účastníkům byly předávány drobné upomínkové předměty.

 FOTOGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.idnes.cz/Svetovy_den_PP_13.9.2014/

 

 

      Dne 12.6.2014 pořádala Městská policie Trutnov ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Královéhradeckého kraje a Probační a mediační službou prezentaci složek  IZS v prostorách bývalých kasáren, jejíž součástí je i ČČK. Tato akce byla určená pro děti II. stupně Základních škol v Trutnově. Děti si měly možnost prohlédnout výzbroj, výstroj a techniku zúčastněných složek. Dále pro ně byly připraveny soutěže formou kvízů a řada dovednostních soutěží (střelba ze vzduchovky, ošetření raněných atd.). Měly možnost též shlédnout vyprošťování zraněné osoby z vozidla i výcvik služebních psů Policie ČR. Této akce se zúčastnili zástupci HZS Trutnov, Policie ČR, Dopravní Policie ČR, RIAPS, OS ČČK Trutnov, ZZS Trutnov a studentky VOŠZ a SZŠ Trutnov.

FOTOGGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.net/prezetnace_IZS_12.6.2014_v_Trutnove

 

  Dne 1. června 2014 uspořádal  Kemp Dolce v Trutnově "DĚTSKÝ DEN", kterého se svou prezentací také zúčastnil náš OS ČČK Trutnov. Dětem i rodičům byly zábavnou formou představeny základy PP s možností praktického nácviku. Děti si mohly vyzkoušet svou obvazovou zručnost na novém přírůstku do našeho týmu, kterým je velký plyšák Méďa Béďa. Pro starší děti a dospělé byly připraveny praktické ukázky v oživování osob v bezvědomí. Ze strany dětí a rodičů nás překvapil velký zájem o poskytování PP. Fundovaní pracovníci ČČK odpovídali na řadu dotazů z různých oblastí poskytování PP. Těší nás i hojná účast, které se dle odhadů pohybovala mezi 500 – 600 návštěvníky. Děti za odměnu získávaly drobné dárečky a sladkosti.

FOTOGALERIE 

http://ccktrutnov.rajce.idnes.cz/Detsky_den_1.6.2014

  

    Dne 29.března 2014 uspořádal OS ČČK Trutnov pro své členy celodenní exkurzi do Harrachovské sklárny.                     Odjezd byl určen na devátou hodinu ranní z Úpice a po cestě nastupovali další zájemci, kteří se stihli včas přihlásit, jelikož o tuto prvně organizovanou akci byl velký zájem. Další nástupní místa tak byla po dohodě stanovena v Markoušovicích, Trutnově a v Hostinném. První naší zastávkou byla Jilemnice, jež leží v kopcovité krajině západního podhůří Krkonoš. Mezi nejvýznamnější památky města, kterou jsme navštívili, patří zámek hraběcího rodu Harrachů, ve kterém se dnes nachází Krkonošské muzeum. Jilemnické muzeum se zaměřuje především na historii a národopis západních Krkonoš a počátky a vývoj českého lyžování. Raritou je unikátní Metelkův mechanický betlém.   V muzeu můžeme shlédnout několik expozic. Jedna z nich je věnována životu a působení rodu Harrachů ve zdejší krajině. Na zdech spatříme věrohodně zachycené rodinné portréty, prostřené stoly v nás evokují pocit, že si Harrachové pouze někam na chvilku odskočili a hned se k nám zase vrátí, a nebo můžeme nahlédnout do pracovny samotné hlavy rodiny – hraběte Harracha.  Nesmím se také zapomenout zmínit o další expozici věnované historii lyžování. První lyže sem dovezl pro své lesní dělníky v roce 1892 hrabě Harrach. Následně se zde rozšířily a využívaly je všechny vrstvy obyvatelstva. Proto je take Jilemnice označována jako ,,kolébka českého lyžování”.   Při procházce po náměstí jsme si mohli s chutí vyslechnout odbíjení unikátních opakovacích hodin (tzv. Opakovaček) na věži klasicistní radnice. Tyto hodiny patří zřejmě mezi nejpilnější hodiny ve střední Evropě. Každou čtvrthodinu se z 30 metrů vysoké věže rozezní cimbály a za den odbijí celkem 1 020 úderů.  Jedinečnou ukázkou lidového stavitelství podkrkonošského kraje je soubor obydlených roubených domků v Jilemnici s názvem Zvědavá ulička. Nachází se západně od Masarykova náměstí a název získala podle charakteristického uspořádání staveb posunutých většinou o jednu okenní osu směrem do ulice.  V tomto městě by bylo možné se potulovat delší dobu a objevovat další a další pozoruhodnosti ,ale my jsme se museli přesunout do našeho cílového bodu – do Harrachova.  Po druhé hodině odpolední jsme stanuli před vraty areálu Sklárny a minipivovaru Novosad a syn, kde jsme měli domluvenu prohlídku s odborným výkladem. A opravdu jsme prožili nezapomenutelné okamžiky.  Nejprve jsme si prošli muzeum a galerii skla, ve které jsou vystaveny výrobky zdejší sklárny v průběhu její historie. Součástí galerie je i výstava věnovaná lyžování společně s několika fotografiemi významných lyžařů závodníků. Následně jsme po boku naší průvodkyně vstoupili do srdce království sklárny. Procházeli jsme jednotlivými výrobními sektory, koukali sklářům přes rameno na jejich výrobky a také jsme se pořádně zpotili v blízkosti sklářských pecí. Tam se pánové dozvěděli jednu velice zajímavou věc, z které byli nadšeni, a to takovou, že zdejším sklářům je dovoleno popíjet během pracovní doby pivo (z důvodu vysoké teploty kolem pecí a možné následné dehydratace).  Bylo nám také vysvětleno a ukázáno, jak takový skleněný výrobek vůbec vzniká. Nejprve je nutné vytvořit technický výkres dle požadavku zákazníka, podle tohoto výkresu se vytvoří šablona, která slouží formaři k výrobě konkrétní formy. Naprostá většina zdejších forem je dřevěných (nejčastěji vytvořených z buku). Poté nastává foukání skla na huti – z pece se nabírá na sklářské píšťaly sklo, které sklář vyfukuje do formy ponořené v kádi. Po vytvarování se sklenice musí odříznout od sklářské píšťaly a projít konečným ručním dobroušením.Také jsme se dostali do unikátní 100 let staré historické brusírny skla, která je poháněna transmisemi a vodní turbínou. Zdejší sklárna je vyhlášena tím, že zůstala věrna ruční výrobě skla.  A abychom si užili tento výlet se vším všudy, tak jsme nakonec poseděli v místní pivovarské restauraci. Zde nám pro zpříjemnění večerních chvil hrála kapela k tanci a poslechu, a tudíž se nám ani nechtělo domů.  Již v autobuse padaly návrhy, kam vyrazíme příště.

FOTOGALERIE 

  http://ccktrutnov.rajce.net/harrachov

 

     Dne 22.3.2014 jsme se zúčastnili jako zástupci IZS akce pořádané nadačním fondem Kolečko - projekt ROZHLÉDNI SE! Základem tohoto projektu jsou interaktivní tréninky dovedností, které děti odpovídající formou upozorní, na co si dávat na chodníku a na silnici pozor. Školení hravou formou provádí expert na silniční bezpečnost Robert Šťastný. Tento projekt má celorepublikový charakter a postupně navštěvuje regiony České republiky. Je zaměřen na děti od 6 do 10 let. Projektem provázejí postavičky Lucie, Matěj a pan Rajče. Jsme rádi, že jsme se tohoto velice zajímavého projektu mohli též zúčastnit a umožnit dětem i jejich rodičům formou praktických ukázek resuscitace a obvazových technik při jednotlivých typech poranění osvojit si základy první pomoci. Akce se zúčastnilo cca 300 dětí, které od nás a od našeho partnera, kterým byla VZP, obdržely řadu zajímavých dárečků.

FOTOGALERIE 

http://ccktrutnov.rajce.net/Rozhledni_se_22.3.2014

 

     Dne 15.9.2013 proběhla i přes nepřízeň počasí oslava Světového dne první pomoci. Jako i v loňském roce před Společenským centrem Trutnovska pro kulturu a volný čas UFFO v Trutnově. Pro veřejnost byly  připraveny ukázky poranění (úraz hlavy, popáleniny, cizí těleso v ráně) na figurantech ze SZŠ v Trutnově a také byla dána možnost nácviku resuscitace na fantomech. Fundovaný výklad jak provést ošetření jednotlivých poranění  a jak správně provést resuscitaci a na další otázky, které byly kladeny veřejností, fundovaně odpovídal zdravotnický instruktor našeho OS ČČK Trutnov Mgr. Veronika Mílová. Nejmenší návštěvníci měli také možnost vyzkoušet si ošetření poranění na plyšových kamarádech a  za záchranu jejich chulupatého života byli odměňováni dorbnými dárečky. Všem účastníkům byli podávany informace o činnosti našeho nestátního zdravotnického zařízení  Alice-domácí zdravotní péče a Alice-rehabilitace. Dále byla vyřejnost seznamována s akcemi našeho OS ČČK Trutnov, posláním a ativitami celého Českého červeného kříže.

 FOTOGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.net/Svetovy_den_PP_15.9.2013

 

     Dne 15.7.2013 ředitelka Ú OS ČČK Trutnov pí. Iveta Špičková předal zástupcům Barevných domků Hajnice materiální dar - horské kolo MERIDA, který bude sloužit ke sportovním aktivitám jejich klientů.

FOTOGALERIE

 http://ccktrutnov.rajce.net/105_PANA

 

      Dne 14.11.2012  proběhlo v učebně první pomoci pro širokou veřejnost školení první pomoci ve zkráceném rozsahu, včetně ukázek maskování poranění a možností nácviku na resuscitačních loutkách. Tímto se náš Oblastní spolek účastnil na aktivitách již sedmého ročníku Týdne vzdělávání dospělých 2012 v Královehradeckém kraji, který se uskutečnil ve dnech 12.-16.11. 2012. Zadavatelem této akce byl Královehradecký kraj. Týdny vzdělávání dospělých jsou celostátní akcí organizovanou Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR ve spolupráci s jednotlivými kraji ČR. Záštitu nad touto akcí převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí a také Úřady práce České republiky. Cílem této akce je seznámit veřejnost s významem a možností celoživotního vdělávání a nabídnout konkrétní vzdělávací příležitosti. Jsme rádi, že se tato akce setkala s kladným hodnocením občanů a rádi se do ní opět zapojíme příští rok.                                                               Motto: "Vzděláváním k pestřejšímu životu".

 

     Dne 8.9.2012 oslavil OS ČČK Trutnov "Světový den první pomoci" prezentací své činnosti v dopoledních hodinách před Společenským centrem UFFO v Trutnově. Zájemcům z řad veřejnosti byl pracovnicí Alice - zdravotní domácí péče změřen krevní tlak nebo hladina cukru v krvi. Dále byl vysvětlen zájemcům postup jak o domácí  zdravotní péči zažádat a byly jim předány informační bružurky s tímto návodem, které byly vydané KHK k tomuto účelu. Pracovnice Alice - rehabilitace prezentovala svou činnost názornými ukázkami rehabilitačních cvičení. Dále byly předváděny ukázky PP s možností jejich procvičování na resuscitačních loutkách a ukázky poranění včetně způsobu jejich ošetření. I malým zajemcům byl dán prostor. Ti si mohli vyzkoušet obvazové technicky na plyšovém tygříkovi. Všem účastníklm byly předávány drobné propagační předměty s logem ČČK. Na tuto akci se přošlo podívat cca 150 diváků. Všem děkujem za zájem o naši činnost a budeme se těšit příští rok nashledanou.

 

FOTOGALERIE

http://ccktrutnov.rajce.net/Svetovy_den_PP_8.9.2012


Oblastní spolek Českého červeného kříže Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov, IČ: 00426253, DIČ CZ00426253
Mob.: +420-775-220-000 nebo Tel./fax: +420-499-810-810, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Copyright © 2024 CCK-Trutnov. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.